Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Производство

Производствената част предвижда набор от функции, създадени в интерес на оперативната ефективност и организация на производствените процеси. Проектирана е да управлява цялостно потока от производствени документи и правилното използване на материали, полуфабрикати и готова продукция на склад.

 

Производство Основно

Този модул управлява потокa от документи за основното производство на предприятието и свързаната с това развойна дейност. Повече...

Производство Разширено

С добавянето на този модул към модулите Разходни норми и Производство Основно е възможно да се управляват многофазови производствени цикли и технологии. Повече...

Производствено Планиране Основно

Планирането на производството позволява да се прогнозират ресурсите за производство - осигуряване на материалите (MRP) и на машинните ресурси (CRP) или техните доставки в средносрочен план. Повече...

Производствено Планиране Разширено

Модулът е гъвкав инструмент, който позволява на потребителя да комбинира по най-добрия начин производственото планиране и покупките. Повече...

Разходни норми

Този модул управлява разходните норми за продуктите по техните съставни части – материали и полуфабрикати. Повече...

Конфигуратор

С модула се поддържат алтернативни структури на един и същ готов продукт, свързани с варианти на продуктите. Повече...

Варианти  Модулът позволява да се дефинират базови разходни норми на завършени продукти или техни полуфабрикати и поддържа техните варианти. Повече...

© Copyright Microinvest, 2018