Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Функционалности

Mago.net е международна софтуерна програма за управление на бизнеса, която е преведена на различни езици. В системата Mago.net  може да използвате едновременно няколко чужди езика, като всеки потребител може да избира езика, на който желае да работи в своята област на задължения.

Клиенти на Mago.net  има в Италия, Далечният изток, Швейцария, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Сърбия. Езиците които се поддържат са: английски, италиански, немски, китайски (традиционен и опростен), гръцки, унгарски, полски, румънски, словенски и сръбски. А от 2007г. системата заработи и на български. Програмният продукт разполага със система за оторизация на достъпа, което е предпоставка за по-добрата сигурност на данните, а също така за ниво на достъп на отделните потребители. Актуализацията се осъществява, чрез отделен софтуер следящ автоматично за наличието на нови версии на продукта. Mago.net  е ERP система напълно интегрирана за ежедневните Ви задачи. Системата е с интегрирани модули и 100% Web ориентирана и отворена към новите Windows операционни системи. Програмата поддържа различни международни валути и отговаря на фискалните регулации на няколко Европейски страни.

Статистика

Функционалността съдържа богат набор от инструменти за анализ на данните и протичащите процеси, както и начини те да бъдат представени в удобен вид. Повече... 

Пълна сигурност

Чрез панела "Административна конзола" могат да се настроят кои функции и полета да са активни за съответния потребител и кои могат да се визуализират или редактират. Повече... 

XML Портал XGate

Тази функционалност позволява да се планира експорт на документи в XML формат и да се прехвърлят данни посредством Internet към други системи, както и да се активира техният импорт в други отдалечени системи. Повече...

Интернет достъп Easy Look

Internet Достъп Easy Look е модул, който позволява да се стартират отчети през Internet, от външно работно място, което например може да бъде Notebook или Personal Data Assistant. Повече...

Организатор задачи

Модулът се отнася до автоматично съставяне на задачи - например, печат на отчети или пакет процедури, които да се стартират в определено време и да се изпълняват в предпочитана последователност. Повече...

Mail свързване

Тази част на системата позволява генериране на справки в PDF, XLS, DOC формат (фактури, складови документи, справки за продажби, погасителни планове и т.н.), като автоматизира изпращането на електронна поща или факс до електронни адреси и факс номера, получени чрез ”прочитане” на съдържанието на справката. Повече...

MS Office Magic Documents

Това е модул на Mago.Net, който взаимодейства със софтуера за бизнес управление, като използва таблици от Word и Excel. Повече...

Базова сигурност

Модулът позволява да се определят нивата на достъп на всеки потребител. Повече...

WOORM

Най-добрият начин за контрол върху дейностите на компанията е да се създават отчети, които се извеждат от базата данни. Така те могат да бъдат сравнявани, проверявани, анализирани. Повече...

Системен контрол

Модулът не само контролира потребителите и достъпа до данните, но и също се грижи за тяхната пълнота. Повече...

Basel II

Функционалността предлага възможност за проверка на финансовите показатели на компанията според изискванията на финансовото Споразумение Basel ІІ. Повече...

Обмен на данни Magic Link Модулът е нова технология, разработена от Microarea, която осигурява интеграцията на вертикални решения или външни софтуерни приложения с цел управление на информационни потоци и комуникация на Mago.Net  с такива. Повече...
© Copyright Microinvest, 2018