Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Време за внедряване

Ние от Microinvest, представител на Microarea S.p.a. за България,  винаги сме се старали да предложим максимално ефективно и бързо IT решение на нашите клиенти при изключително съотношение качество/надеждност/цена. Водени от тези си цели винаги сме съумявали да предложим най-доброто решение за управление на бизнеса на потърсилите ни клиенти. Това е и причината да имаме висока успеваемост при реализирането на продажба след запитване от потенциален клиент.

Със същия успех реализираме и продажбите на предлаганият от нас ERP продукт Mago.Net.

Системата е вече две години на българският пазар, като тя е напълно адаптирана към българските нормативни изисквания, вкл. счетоводни и данъчни. Преведена е на български език и наред с множеството поддържани европейски езици се предлага и на китайски език. Това ни дава увереността да предложим напълно завършено решение за управление на компании с разнородни дейности от търговия до производство. Друго предимство пред конкуренцията ни е че можем да се похвалим със 100% успех при внедряването на Mago.Net.

От опита си при внедряванията се убедихме, че трябва да предложим на Вас, нашите клиенти ускорена процедура за внедряване на системата. Именно това доведе до създаването на типови решения за фирми със стандартна по характер дейност за бранша и това да Ви бъде предложено, като инструмент за минимизиране на разходите по внедряването. А това е водещата ни цел - снижаване на разходите, а смятаме и на всяко малко и средно предприятие.

Внедряването е сложен и изискващ ресурси процес при който са ангажирани и двете страни – внедрител и клиент. Успешната двустранна комуникация на всички нива може съществено да ускори процеса. При задоволителна комуникация внедрител-клиент можем да се похвалим със следните срокове за внедряване в работни дни:

  • 10 дни – при търговски предприятия на които им е достатъчно проследяването на складовите наличности, покупките,  продажбите (регистрирането на получени и издадени фактури и протоколи) и следенето на разплащанията.
  • до 20-тия ден – внедряване на модул Финанси позволяващ осчетоводяването на операциите във фирмата и отчитането им
  • пред данъчната администрация, вкл. и VIES декларации.
  • до 30-тия ден – управление на поръчки от клиенти и към доставчици и парични потоци.
  • до 40-тия ден – внедряване на производство използващо разходни норми и позволяващо проследяването на роизводствения процес само на входа и изхода.
  • до 50-тия ден – внедряване на основно производство.
  • до 60-тия ден – внедряване на пълнофункционално производство с проследяване на производството на изделието и по време на производствения процес. Функция така необходима за предприятия въвели системи за контрол на качеството 
    ISO и НАССР.
© Copyright Microinvest, 2018