Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Споразумение Basel ІІ

Функционалността предлага възможност за проверка на финансовите показатели на компанията според изискванията на финансовото Споразумение Basel ІІ.Позволява анализ на фирмените показатели при кандидатстване за банков кредит, от една страна, а от друга улеснява банковите институции при автоматичната обработка на тази информация.

Това е функционалност, включена в модул Финанси.
© Copyright Microinvest, 2018