Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

WOORM - Windows Object Oriented Report Maker

Най-добрият начин за контрол върху дейностите на компанията е да се създават отчети, които се извеждат от базата данни. 
Така те могат да бъдат сравнявани, проверявани, анализирани. WOORM е инструмент за създаване на такива отчети и е изцяло интегриран в приложението. Наименованието е съкращение от Windows Object Oriented Report Maker.

С помощта на този инструмент може да се създават отчети с различна сложност, като се използва релационна процедура за описване на базите данни – модел на събития, които определят селекцията и действията върху извежданите данни, както и ориентиран към обектите метод за графично представяне.

Взаимодействието между визуализация и процесите с информация се основават на път за комуникация, който може да води към файл на базата на RDE протокол (Report Data Exchange). WOORM поддържа пълна функционалност за изпълнение на няколко задачи едновременно, така че потребителят може да ползва други приложения, докато обработва данните.

Интерфейсът с потребителя е изключително лесен, след като веднъж вече инструментът е ползван. Всеки отчет има собствен прозорец, който е комплектован с менюта, функции и бутони. Възможно е да се избере желаният отчет от графичната среда.

WOORM отчети могат да се създават и променят само от потребители с администраторски права.

В допълнение към стандартните функции на WOORM - системният генератор на отчети, Easy Look може да добавя моментни състояния на данните: след като информацията веднъж е генерирана, тя може да бъде съхранена и ползвана на по-късен етап, без да се налага повтаряне на процедурата отново. Това е много удобен начин моментните данни да се ползват от целия екип.

© Copyright Microinvest, 2018