Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Базова сигурност

Модулът позволява да се определят нивата на достъп на всеки потребител. Чрез тази функционалност се управляват нивата на достъп до всички данни на приложението - въвеждане на документи, справки и отчети. Потребителите ще виждат приложенията в съответствие с индивидуалните права на достъп. Програмният интерфейс се обновява, в съответствие с всички функции и документи, които се добавят или премахват от менюто на потребителя.
© Copyright Microinvest, 2018