Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Mail свързване

Тази част на системата позволява генериране на справки в PDF, XLS, DOC формат (фактури, складови документи, справки за продажби, погасителни планове и т.н.), като автоматизира изпращането на електронна поща или факс до електронни адреси и факс номера, получени чрез ”прочитане” на съдържанието на справката. Улеснена е изключително комуникацията между различно позиционирани външни и вътрешни звена и движението на служебна информация. Mail Свързване използва ресурсите на електронната поща по най-добрия начин.

Модулът може да ползва списъка с контакти, които предварително са въведени в Outlook. Системата притежава XTech технология, която е изцяло интегрирана и е базирана на XML синтаксис. Това позволява много лесна и ефективна обмяна на документи посредством Internet.

 Mail Свързване е съобразен с нормалните дейности на компанията и изцяло ги оптимизира. Може да се използват адресите от служебната кореспонденция, без да е необходимо да се създава отделен набор от контакти.Инструментът позволява да се съхраняват счетоводни документи в PDF формат – стандарт, който се разпознава дори от информационните системи на държавната администрация и е използван за официални документи. Всъщност с новитеправила тези документи изместват твърдите носители. Това спестява време и разходи. 

Документите могат да бъдат изпращани по електронна поща автоматично или директно от потребителя. Също така автоматично от данните могат да бъдат изведени електронните адреси. Поддържат се протоколите SMTP и POP3. Другият стандарт, в който могат да се записват документи е RDF формат. Групи от документи могат да се компресират в стандартния ZIP формат, който е по-удобен за изпращане или получаване през Internet, без да се налагат промени. Типично приложение на Mail свързаве е при периодично изпращане на потвърдителни писма, което е една честа процедура. Потенциалът на този модул допълнително се повишава, ако той се използва съвместно с Task Scheduler – да се определя момент на старт и приключване на процедурите, като допълнително се настройват дата и време, за да се удовлетворят индивидуални нужди на потребителите.

© Copyright Microinvest, 2018