Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Статистика

Функционалността съдържа богат набор от инструменти за анализ на данните и протичащите процеси, както и начини те да бъдат представени в удобен вид. По този начин се подпомага взимането на навременни управленски решения.

Съществуват възможности за анализи в различни разрези - по поръчки от клиенти, артикули, суми. Проследява се възвръщаемост по периоди, обороти по продавачи и региони. Предоставят се детайлни данни за заявки към доставчици.

По отчетите за продажби са възможни статистически анализи по региони, ценоразписи, продавачи, валути, отстъпки по клиенти, крайни отстъпки. Статистиката е на база издадени фактури и кредитни известия. Дефинират се произволен брой периоди за анализи. Във всички документи за удобство се показва информация за предпочитаните ограничения.

© Copyright Microinvest, 2018